Redirecţionează 2% din impozitul pe venit pentru susţinerea programului educativ alternativ oferit anual de Organizaţia Naţională “Cercetaşii României”, filiala Cluj-Napoca! Ajută-ne să lăsăm lumea mai bună decât am găsit-o în fiecare zi!

Poți sprijini programele educative furnizate de Organizația Națională „Cercetașii României” fără nici un cost. Conform codului fiscal orice contribuabil poate direcționa 2% din impozitul pe venit plătit statului, către o organizație non-guvernamentală. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat.

Formularul trebuie completat și trimis până în data de 25 mai 2018:

Declaratia 230

  • – în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • – online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro;
  • – îl aduci la ScoutHouse (Victor Babes, nr. 33, et. 4) și ne ocupăm noi de el.

Trebuie completată rubrica datele de identificare (pct. I) și semnătura contribuabilului. Restul rubricilor nu sunt obligatorii pentru formularul tipizat de mai sus care are incluse deja datele organizației.

Denumire entitate nonprofit: Asoc. Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei Fil. Cluj
Cod de identificare fiscală: 17637149
Cont bancar (IBAN): RO31BTRL01301205971426XX

Vă mulțumim pentru implicare și sprijinul acordat! Alături de voi, plantăm seminţe de bucurie oferind educaţie de calitate copiilor şi tinerilor din România!

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la email [email protected] / 0746344821