Seniori

 Seniorul, un călător pornit pe drumul spre maturitate.

Cercetașii cu vârste cuprinse între 19 și 24 ani ani se numesc, simbolic: seniori.
Tânărul, la această vârstă se afla într-o continuă căutare a propriului EU, în definirea propriului caracter, în crearea unui sistem de valori propriu, în descoperirea propriului loc în cadrul societăţii. Călătoria reprezintă practic drumul propriu de dezvoltare personală, un drum presărat de provocări, un drum care îndeamnă la autodepăşire. Călătoria: Seniorul, un călător pornit pe drumul spre maturitate – este format din trei etape, fiecare reprezentând un anume stadiu de dezvoltare a cercetaşului ţinându-se cont de îdeplinirea obiectivelor şi cerinţelor specifice fiecărei etape, şi anume: hoinarul, ucenicul şi călăuza.

Cadrul simbolic al ramurii de vârstă seniori, este călătoriaseniorul fiind un călător pornit pe drumul spre maturitate.

Cadrul simbolic al cercetăşiei este situat în lumea imaginarului şi astfel, prin această asociere a realului cu imaginarul, totul devine mult mai atractiv pentru cercetaşi. Acest cadru reprezintă un instrument folosit în toate activităţile şi fără acesta cercetăşia nu ar mai fi cercetăşie. El reprezintă un element ludic, care pune în funcţiune imaginaţia şi diferă în funcţie de ramura de vârstă. Acest cadru dă copiilor senzaţia aventurii, dăruire pentru o cauză nobilă, precum şi explorarea curajoasă.

Noţiunea de cercetaş reprezintă un simbol: aceea de om care merge înainte, care înfruntă greutăţile şi facilitează drumul celor care vin în urma sa.